#18: The way I've grown up at work

Software Engineer mới vào đời sẽ thế nào?

Trước vào công ty mới tui hướng nội với trầm tính lắm. Nguyên tháng trời không nói chuyện được với ai. May quá sau có 1 anh lớn kéo qua làm dự án, còn chủ động feedback với giao cái này cái kia. Sau đó tui mới bắt đầu hoà nhập được với cả team. Nếu thêm tháng nữa bị lẻ loi chắc tui “chằm Zn” luôn ^^

Tui thấy công ty tui tạo được cái cảm giác không sợ làm sai. Tui không bị ép phải theo khuôn khổ. Tính ra lớn lên được từ những cái sai đó khá là nhiều. Dự án công ty có cái lớn lớn, cũng có cái be bé. Nói chung cái nào cũng có mặt tốt mặt chưa. Thậm chí mấy cái dự án làm theo yêu cầu khách hàng thì mình cũng biết thêm cách collab với team bên họ. Tóm lại cái nào tui contribute được nhiều là thấy thích làm à. Thêm mấy cái tool cây nhà lá vườn cũng bắt tui đào sâu mảng này mảng kia. Xong cái vô tình cập nhật xu hướng tech mới rất là nhanh luôn.

Techie Story

More Stories

11-dieu-vien's post thumbnail
30-tony-dinh-2's post thumbnail
09-viet-nguyen's post thumbnail
32-quynh-mai's post thumbnail
43-scarlet-nguyen's post thumbnail
23-huy-tieu's post thumbnail