#15: Never too late to start an IT career

Học được gần 2 năm, anh quyết định bỏ ngang Y Đa Khoa để thi lại IT …

Em thấy không, mấy “tấm chiếu mới” đó. Nhưng cũng là vấn đề chung của một bộ phận sinh viên. Những năm 16 17 tuổi, tụi anh chỉ biết cắm đầu vào Toán Lý Hoá và hằng hà sa số các đề thi thử. Hầu như mù mờ về hướng nghiệp, kĩ năng và thậm chí sở thích của mình. Thế nên khi đứng trước một trong những lựa chọn quan trọng của cuộc đời - chọn ngành nghề thi Đại học, anh nhắm mắt đăng kí Y khoa mà coi như không cân đo đong đếm gì. Vậy đó, nên khi bắt đầu tiếp xúc với giải phẫu, y sinh, … phải học thuộc lòng những cuốn sách dài đằng đẵng, anh biết đây không phải là nơi dành cho mình. Chết cha gần 10 năm chỉ cắm đầu học mấy cái này thì chịu chi nổi. Mà một bác sĩ không đam mê, không yêu nghề thì coi được không?!

Kết thúc học kì I năm 2, anh giấu mẹ âm thầm nộp đơn thi lại. Thời điểm đó anh biết nếu mình bàn bạc với gia đình sẽ bị bác bỏ ngay. Nó sẽ vô hình chung tạo áp lực lớn cho mình, đi tiếp không được mà lùi lại cũng không xong! Nói thiệt chớ nhà nào chẳng thích con làm bác sĩ. Thế nên anh vẫn lên trường đều đặn nhưng mà đem sách vở ra ôn thi lại. Anh thậm chí không xin bảo lưu vì biết chắc chắn sẽ không quay đầu. Anh cảm thấy mình thích và có năng khiếu làm gì đó về logic, nên chọn lại IT. Từ lúc học đến bây giờ đi làm thấy nó siêu hợp với mình.

Bắt đầu muộn một chút so với bạn bè chả sao cả. Đi học chỉ trông già đầu hơn bạn cùng lớp tí à <cười>. Thậm chí không học lại chính quy cũng được, Internet có đủ kiến thức cả. Quan trọng là bản thân tìm ra sở thích, thế mạnh của mình. Hiện tại anh làm Backend Engineer cũng được một thời gian rồi. Việc học vẫn luôn luôn phải liên tục vì ngành này chậm một chút là lạc hậu ngay. Thiệt may anh không mất quá nhiều thời gian để tìm ra con đường của mình.

Techie Story

More Stories

23-huy-tieu's post thumbnail
18-tuan-dao's post thumbnail
31-thuy-phan's post thumbnail
04-khai-le's post thumbnail
03-dung-nguyen's post thumbnail
40-cuc-doan-2's post thumbnail