#4: Khai Le

Có vẻ anh đi hơi ngược so với mọi người, đa phần là anh biết, anh làm đúng, sau đó anh mới quay ngược lại tìm hiểu xem cái mà anh làm người ta gọi là gì, đi từ bản năng sau đó mới tới học những cái bài bản. Nhưng cũng nhờ anh đi ngược như vậy nên anh có những cái mà các designer khác rất khó và tốn thời gian để học. Đó là về tư duy, về cách cảm cái nào là đúng cái nào là sai. Còn nếu mấy bạn đi theo hướng kiến thức thì các bạn sẽ bơi trong đó khá lâu, còn anh đi theo hướng như thế này thì anh sẽ biết thực sự cái nào cần, cái nào không.

Designer có xu hướng thiết kế thiệt đẹp, thiệt lung linh, nhưng mà nó không chạy được! Product designer thì phải làm ra các sản phẩm đầu tiên chạy được cái đã. Tức là nó phải đi từ business ra, phục vụ một giai đoạn cụ thể nào đó của business. Thật ra design chỉ có hai cái thôi: làm đúng và làm đẹp. Mình phải cần hai cái đó thì mới xài được.

Software lifecycle thì sẽ đi từ idea đến lúc tìm market mà nó có thể fit vô được thì sẽ ra các requirement. Phía product designer sẽ nhảy vô thấp hơn business owner 1 phase để mà đọc hiểu các idea. Các bạn sẽ dùng các technique của design để xem mình sẽ bắt đầu làm ở giai đoạn nào. Tiếp theo đó là 1 giai đoạn cho ra 1 giải pháp phù hợp với cái idea ban đầu và map với cả revenue stream. Nói chung định nghĩa work là vậy đó - Work là làm ra tiền từ cái business idea ban đầu. Tiếp lên phía trên sẽ là đi phân tích các tập khách hàng cũng như các đối thủ cạnh tranh. Từ tập khách hàng, từ revenue stream nó sẽ ra một cái gọi là define user journey mapping. Tập phía trên nữa sẽ là define tập cấu trúc thông tin. Và tất cả đều map với nhau và map với cái goal ban đầu là revenue stream và business model. Tất cả thiết kế đều phải lái user vào cái phễu của mình. Ở một giai đoạn product nhất định thì nó sẽ có rất nhiều móc, không thể nào build một phát từ đầu ra tới product cuối.

Hầu hết các desinger không có cơ hội tham gia vào tất cả các phase. Họ chỉ chạm được cái khâu mà toàn bộ cấu trúc thông tin đã được hình thành rồi. Cái đó là một thiệt thòi lớn á. Đúng ra product design thực chất đã phải ngồi, hiểu và nhả ra các system design, rồi bắt đầu cho design nhảy vô ngồi làm, quyết định thế nào là đẹp với những cấu trúc thông tin đã có phía trước.

Anh có lời khuyên nào cho các bạn muốn làm product designer không à? Chịu khó học đọc, quan sát với chịu khó làm. Còn kiến thức thì khá là nhiều mà có thể google, đặc biệt là phải nắm vững kiến thức phổ thông. Ngoài ra Designer phải rèn cái mindset chủ động, mình phải dùng khá nhiều đó. Đừng để bản thân bị low tech, nên update trend thường xuyên, … Giới tech nó thay đổi từng ngày mà, mình không nắm thì sao mà làm ở trỏng được!

Techie Story

More Stories

26-duc-nghiem's post thumbnail
06-thanh-nguyen's post thumbnail
46-chau-vu's post thumbnail
02-thanh-pham's post thumbnail
29-tony-dinh's post thumbnail
45-dat-do's post thumbnail